ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

 • Ασπρόμαυρες – έγχρωμες
 • Σχεδίου (ασπρόμαυρες - έγχρωμες) Αντίγραφα σχεδίων σε απλό χαρτί, διαφάνεια απεριόριστου μήκους και πλάτους έως 914mm. το δίπλωμα των σχεδίων παρέχεται δωρεά.
 • Δακτυλογραφήσεις

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

 • Ασπρόμαυρες – έγχρωμες Α5, Α4, Α3, 33 Χ 48,8 cm​​​​​​​
 • Σχεδίου (ασπρόμαυρες, έγχρωμες) από αρχεία τύπου PLT, PDF, TIF

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ (SCAN)

 • Ασπρόμαυρες, έγχρωμες Α3, Α4
 • Σχέδια 
 • Όλα τα αρχεία παραδίδονται σε μορφή PDF, TIF, JPEG

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ

 • Πλαστικό  σπιράλ
 • Μεταλλικό σπιράλ
 • Θερμοκόλληση
 • Περιμετρική θερμσοκόλληση με δυνατότητα εκτύπωσης στο εξώφυλλο και στην ράχη του βιβλίου